Collecte 40-dagentijd  22 maart 2020 - Hulp aan kasteloze Dalit-kinderen 

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards helpt om via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Samen met Cards wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.  We steunen de huiswerkbegeleiding en de muziek-, dans- en sportlessen. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Steun dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Maak uw bijdrage over via NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte OF naar bankrekening  NL89ABNA0553419072 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Barneveld (ZWO) o.v.v. Hulp aan kastloze Dalit-kinderen. Hartelijk dank!
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 

 

 

of bekijk deze video

 

 

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland