Collecte 40-dagentijd  15 maart 2020 –  Overleven in de burgeroorlog van Zuid-Soedan

Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken en die is nog niet voorbij. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht en staaan bloot aan (seksueel) geweld. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe.   Ondanks dat proberen velen het normale leven weer op te pakken, maar hongersnood ligt voortdurend op de loer.

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten.  Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.  

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Echter, via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance -  Action by Churches Together - kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad en leert de mensen waterputten en gemeenschappelijke toiletten aanleggen en onderhouden.  Ze geven ook instructie over hygiëne en gezondheid. Daarnaast zijn er ook ook trainingen in het maken van zeep of zeefdrukken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Een persoonlijk verhaal: Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op. Op een gezamenlijk stuk grond verbouwen ze spinazie, tomaten, kool en bonen.Ze verkopen de oogst op de markt. Jane kon daardoor het schoolgeld voor haar kinderen betalen. Ze leert binnenkort hoe ze kan sparen. De vrouwen overwegen om een waterpomp aan te schaffen, zodat ze meer land kunnen irrigeren. 

                                                                                                                                 
Veel vrouwen en jongeren als Jane willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Voorlichting is daarbij zeer belangrijk. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen? Maak een bedrag voor dit werk over op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. Zuid-Soedan. OF naar bankrekening  NL89ABNA0553419072 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Barneveld (ZWO) o.v.v. Overleven in de burgeroorlog van Zuid-Soedan.  Alvast hartelijk dank!

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland