Collecte 10 maart 2019:  Een nieuw begin voor de kerk op Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen die het niet breed hebben. Maar zorg is ook nodig voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak.

Persoonlijk verhaal:
Alison en Sarah, predikantenechtpaar in Cuba:  “Door de diepe economische crisis komen we veel uitdagingen tegen. Er is veel moedeloosheid en wanhoop onder de bevolking. Als kerk hebben we oog voor de meest kwetsbare groepen: ouderen, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. In theologische trainingen wisselen cursisten uit het hele land kennis en ervaringen uit. Ze keren toegerust terug naar hun gemeenten en kunnen daar het geleerde in praktijk brengen. Wij zijn God dankbaar dat we op deze plaats en in deze tijd mogen werken aan Zijn koninkrijk.”

Steun dit werk:
Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.  U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 012866' of doneer online. Hartelijk dank!

Kerkdiensten

 • 31-03 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Lopende viering
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 31-03 | 15:00 Heilig Avondmaal
  Met kerkradioluisteraars
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 31-03 | 18:30 Vesper
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland