Onderstaand stukje kwam ik tegen op mijn tijdlijn. Ook ik ben ambtsdrager en wel in de vorm van diaken. Eigenlijk kunnen we er nog wel een diakenen bij gebruiken. Dit om het takenpakket te verlichten maar ook om samen te bouwen aan de Protestantse Gemeente Barneveld.
Afgelopen zondag deed dominee Harmke Heuver eigenlijk indirect een oproep om de stap te wagen....... je doet t niet alleen! Dat raakte mij. Ik heb dan niet het lef om naar voren te stappen..... maar heb nu wel het lef om te vragen: Wie doet er voor een aantal jaar mee in de kerkenraad??? Binnen de diaconie zijn we op zoek naar een wijkdiaken... je draagt dan zorg voor mensen die (even) ondersteuning nodig hebben in jouw wijk. Verder doe je op een aantal zondagen mee in het rijtje van ambtsdragers. Een hele praktische taak binnen de kerk. Om de verdeling een beetje evenredig te houden, zou het het mooist zijn wanneer dat een vrouw is......... en nog mooier zou ik het vinden wanneer het iemand uit de groep 30ers - 65ers is........ 
Kost het je veel tijd? Ja en nee, je bent in veel gevallen baas over je eigen agenda! Vergaderingen, etc staan allemaal al vast...... dus je agenda kan ingevuld worden. De ervaring is echt dat je er ook veel energie van krijgt en jij bent toch ook meelevend lid? We mogen jou toch ook vragen als levende steen? 
Ik kom graag een keer bij je langs om over deze taak binnen de kerk te praten.

Denk er eens over na..........

Elf tips voor nieuwe ambtsdragers

Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Elf tips om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland).

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Training ‘nieuwe ambtsdragers’
Vraag de training ‘nieuwe ambtsdragers’ aan voor uw gemeente. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen volgen zijn voor: scriba's, diakenen, ouderlingen kerkrentmeester en jeugdambtsdrager.

2. Gratis maandblad woord&weg
Woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine is bedoeld om ambtsdragers te inspireren en informeren. Het blad is iedere maand gecombineerd met Jong Protestants, Diakonia of Kerk&Israël Onderweg. Vraag een gratis abonnement aan via www.protestantsekerk.nl/magazine

3. Wekelijkse nieuwsbrief
Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief staat boordevol inspirerende en nuttige informatie voor ambtsdragers.

4. Kerkorde online
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. U zult de kerkorde veelvuldig nodig hebben in uw ambt. De nieuwste versie van de kerkorde is altijd te vinden via protestantsekerk.nl/kerkorde.

5. Bezinning & gebed
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. Dit boekje met gebeden kan u daarbij helpen.

6. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. Rond de thema’s in dit boekje is ook een gelijknamige training aan te vragen.

7. Een voortreffelijk werk
Het boek ‘Een voortreffelijk werk’ is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie.

8. 101 dingen die je moet weten als je ambtsdragers wordt
Dit is eigenlijk tip waarvan u hoopt dat anderen u, als nieuwe ambtsdrager, cadeau gaan geven. Op lichtvoetige wijze wordt in dit boek de lezer bemoedigd en geïnformeerd door 101 kernachtige en mooie teksten.

9. Spannende vragen rond het ambt
Binnen de Protestantse Kerk wordt al jarenlang geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kerk-zijn. De huidige kerkorde levert soms organisatorische knelpunten op. Zo zijn bij een klassieke gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen nodig. Dit blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor een deel van de nieuwe initiatieven is een antwoord op deze vragen nodig, omdat ze tegen urgente knelpunten aanlopen. Vanaf donderdag 10 januari zijn er bijeenkomsten in het land waar over deze en andere spannende vragen gesproken wordt. Van harte welkom!

10. Liturgische suggesties
Op zoek naar ideeën en geschikte teksten voor een dienst waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden? In PreekWijzer vindt u onder andere negen preekschetsen voor deze gelegenheid.

11. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt. De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.

Kerkdiensten

 • 25-08 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Lopende viering (Einde zomerdienstregeling)
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 25-08 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 01-09 | 09:30 Kerkdienst
  Afscheid Bethelkerk
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Predikanten PG Barneveld

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland