Diaconiecollectes

Diaconiecollectes

Menig zondag heeft u de afgelopen weken op de beamer kunnen lezen dat de eerste collecte voor de diaconie bestemd was. Ook de komende weken zal dit regelmatig het geval zijn. Wij krijgen soms de vraag waaraan de opbrengsten van de diaconale collectes zoal besteed worden. Ons algemene antwoord is dan: ‘aan de zorg voor elkaar’ Vanuit het basisprincipe dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, werken wij in navolging van Jezus Christus aan een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld. Om deze mooie taak wat concreter te maken en te vertalen naar onze eigen Barneveldse situatie, noemen wij hieronder een aantal activiteiten, waaraan uw diaconale gaven via de collecten onder andere worden besteed:

 • Oogstgroet
  Rond dankdag voor gewas en arbeid zamelen we van onze overvloed in en delen dit aan hen die wat extra zorg voor elkaar goed kunnen gebruiken.

 • Diaconaal quotum PKN
  Voor het landelijke diaconale werk van de PKN leveren alle plaatselijke diaconieën een bijdrage om ‘de zorg voor elkaar’ in groter verband gestalte te geven.

 • Verjaardagsattentie senioren
  Oudere gemeenteleden ontvangen via het verjaardagsfonds een bloemetje als zij een bepaalde leeftijd bereiken.

 • Diaconaal vakantieweek
  Mensen voor wie het goed is dat zij even uit de dagelijkse omgeving weg zijn om op adem te komen en hiervoor niet de middelen hebben, worden door de diaconie ondersteund.

 • Financiële bijstand / ondersteuning
  Mensen die in acute financiële nood zijn terechtgekomen, kunnen onder omstandigheden bijstand van de diaconie ontvangen. Het gaat daarbij altijd om kortdurende, incidentele situaties. Onze diaconie participeert in het Diaconaal Netwerk Barneveld (DNB) en kan desgewenst doorverwijzen naar het Sociaal Juridisch Steunpunt, het spreekuur van het DNB of het project administratieve thuishulp voor concrete hulp op maat..

Om ons bij onze taak ‘de wereld een klein beetje menswaardiger te maken’ te helpen, zijn uw voorbeden en gaven onmisbaar. Mogen wij op u blijven rekenen?

De diaconie

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland