ZWOCollectedoelen voor 6 en 13 maart - 40 dagentijd

6 maart - Steun Syrische vluchtelingen

Zie de video op: https://vimeo.com/145129181

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening bereiken. Collectedoel 2016-03-06De oorlog in Syrië heeft miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Onder hen veel christenen, op de vlucht voor het extreem islamitische geweld. Maar er zijn ook christenen die ervoor kiezen om te blijven. Ze zijn lid van de oudste orthodoxe kerkgemeenschap ter wereld, de Kerk van Antiochië. De diaconale organisatie van deze kerk zorgt ervoor dat het leven in Syrië zoveel mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan onderdak, geven medische zorg, repareren waterleidingen, organiseren onderwijs en delen noodhulppakketten uit. Waar veel andere hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen met Act Alliance, een interkerkelijke noodhulporganisatie. Act Alliance is ook aanwezig in de kampen in Jordanië en Libanon. Ze bieden medische zorg aan zwangere vrouwen en baby’s, delen pakketten uit en verzorgen, samen met Unicef, onderwijs en vakopleidingen voor kinderen en tieners. Zij hebben ons gebed en onze steun heel hard nodig. Zet u een stap en geeft u in de collecte? Alvast bedankt voor uw bijdrage en uw medeleven. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingen in Syrië.

13 maart - Steun migranten in Nederland

Zie de video op: https://vimeo.com/145129199

Uit alle windstreken zijn ze naar Nederland gekomen, de inwoners van Amsterdam Zuidoost. Ze vertegenwoordigen meer dan 135 nationaliteiten, maar worstelen allemaal met hetzelfde: hoe vinden we onze weg in dit nieuwe land met zijn woud aan maatschappelijke instellingen en overheidsloketten? Collectedoel 2016-03-13En hoe voeden we onze kinderen op in een cultuur die zo anders is dan de onze? Alle problemen die bekend zijn in multiculturele achterstandswijken komen in de Bijlmer voor. Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Bij het diaconale centrum Stap Verder helpen vrijwilligers hen bij het vinden van antwoorden. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit. Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke hulp, juridische bijstand, medische zorg. Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en iedere week is er een warme maaltijd. Op deze manier helpen vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een stap verder bij het opbouwen van een bestaan in ons land. Op zondag 13 maart collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project. Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. migranten in Nederland.

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland