Een overzicht van de projecten van Werkgroep HOOP.

Polen

Tehuis in Nysa

In Polen ondersteunen we momenteel een tehuis in Nysa, dat gerund wordt door nonnen. Zij verlenen thuiszorg, brengen maaltijden bij zieken en ouderen en verzorgen een gaarkeuken van waaruit dagelijks aan ongeveer 50 mensen eten verstrekt wordt.
In het weekend vangen de zusters straatkinderen op. Met allerlei leer – en speelactiviteiten worden de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen beziggehouden en ze krijgen een maaltijd.
Dit project doen we samen met school 'De Branding', die bijvoorbeeld met Kerst voor elk kind een gevulde schoenendoos klaarmaakt en met ingezameld geld zorgt dat de kinderen 1 keer per jaar een dagje uit kunnen.

Roemenië

Een deel van de kontakten die we in Roemenië hebben, is met de Hongaarse minderheidsgroep die veelal in Transsylvanië woont. Al deze kontakten lopen via predikanten van de Hongaarse Reformatus Kerk.
Andere activiteiten zijn vooral gericht op de gezondheidszorg:

 1. voor kinderen, die verpleegd worden in een kinderziekenhuis in Gherla;
 2. een dokterspost op het platteland nabij Oredea.

 

Ds. Miklos Ménessy in Brasov

In de stad Brasov, met ds. Miklós Ménessy en zijn vrouw Csilla. Ds. Ménessy is predikant in een (van de drie) wijkgemeenten van Brasov. Hij heeft een stichting (Alpha en Omega) opgericht en vanuit deze stichting worden diverse (diaconale) projecten gesponsord en geëxploiteerd. Bijvoorbeeld het kerkelijk centrum 'Huis der Hoop' in Brasov en het bejaardentehuis 'Nikodemus' in St. Petru. De inkomsten van de stichting komen o.a. uit de opbrengst van de verkoop van 'onze' kleding in daarvoor opgezette winkels in tweedehands goederen.

Ds. János Márton in Bontida

 In Bontida, een dorp 30 km. ten noorden van de stad Cluj, met ds. János Márton en echtgenote Marika. Deze gemeente wordt ondersteund d.m.v. goederen, die verkocht worden, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor o.a. stookkosten en onderhoud pastorie en kerk. In de zomer van 2001 heeft een groep jongelui van de Bethel- en Immanuelkerk 'De Klusbus' genaamd, geholpen bij de afwerking van de bouw van een jeugdhonk en renovatie van de klokkentoren.

Ds. Iboly Kiss-Korodi in Miraslau

 In Miraslau (in het Hongaars: Miriszló) met ds. Ibolya Kiss-Korodi. Van 1994 tot 2002 was ds. István Kovács predikant van de gemeente in dit dorp, dat 5 km. ten noorden van de stad Aiud ligt. In zijn tijd is er met steun van de Bethelkerk een gemeentezaal aan de pastorie gebouwd. Nog steeds brengen we goederen (kleding, meubels, sanitair) naar Miriszló, die daar ten gunste van de kerk, verkocht worden.

Ds. István Kovács werkt tegenwoordig op het bisschopskantoor in Cluj (in het Hongaars: Kolozsvár). Zijn taak is; in en voor het bisdom Cluj vorm te geven aan het diakonaat. De kontakten met Miriszló lopen veelal via hem, omdat ds. Kiss alleen Hongaars spreekt.

Kinderziekenhuis in Gherla

Het eerste contact met het Kinderziekenhuis en haar directrice Dr. Leontina Utiu is gelegd in het najaar van 1997. Het kinderziekenhuis is een dependance van het algemene ziekenhuis in Cluj en heeft ongeveer 1000 opnamen per jaar. Hoofdzakelijk worden kinderen met aandoeningen van de luchtwegen en andere infecties verpleegd. Patiëntjes met meer gecompliceerde aandoeningen gaan naar het ziekenhuis in Cluj.In de jaren 1998 tot begin 2000 is de eerste financiële steun gegeven en zijn er hulpgoederen bezorgd. In overleg met Dr. Utiu en onze contactpersoon Dodo is in de beginjaren hard gewerkt aan het opzetten van structurele hulp aan het kinderziekenhuis. De hulp wordt deels financieel verstrekt en deels middels hulpgoederen. In de afgelopen jaren is het ziekenhuis hierdoor intern flink opgeknapt en zijn tekorten aan medicatie aangevuld.

Dokterspost in Hidiselu de Sus

Sinds 2004 wordt de dokterspost van Dr. Precup door onze werkgroep ondersteund. Tot vorig jaar had hij samen met zijn collega Dr. Simoc Mircea de dokterspraktijk. In september 2009 is Dr. Simoc helaas op 49-jarige leeftijd overleden na een hartoperatie. Inmiddels is in zijn plaats een vrouwelijke arts, Dr. Maria Haidu Ana in de dokterspost gekomen.
De dokterspost werkt in feite net zo als bij ons de huisartsen werken. Ze hebben spreekuur, rijden visites en zijn bereikbaar voor spoedgevallen.
Omdat de plaatselijke bevolking zeer arm is, en de zorgverzekering niet optimaal werkt, is er constant behoefte aan medische spullen. De dokterspost is door financiële hulp van de werkgroep voorzien van een toiletgroep, stromend water en er is intern verbouwd, zodat de patiënten op een fatsoenlijke manier kunnen worden onderzocht.

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland