Informatie vacature wijkdiaken

In september 2018 hebben meerdere diakenen hun ambt neergelegd en zijn er nieuwe diakenen bevestigd. Er is echter nog steeds een vacature voor een diaken voor wijk 4.

Wat kunt u verwachten:

De diaconie vergadert iedere maand m.u.v. de zomermaanden. Ook maakt de wijkdiaken, zoals iedere diaken deel uit van de Kerkenraad die ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar komt. Als diaken wordt u ongeveer 1x per 3 weken ingeroosterd om te collecteren in de kerk, eventueel aangevuld met begroeting bij de ingang van de kerk. Ook de mooie taak van bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de diakenen gedaan en hiervoor wordt u af en toe ingeroosterd. Alle werkzaamheden zijn goed gedocumenteerd in een draaiboek voor de diakenen. Ter verduidelijking van de werkzaamheden heeft de afgetreden wijkdiaken Berend Bakker een persoonlijk stukje geschreven dat hieronder staat.

Het doen en laten van een wijkdiaken.

In mei 2014 werd ik gepolst of ik zin had om actief te worden als diaken. Actief vond ik mezelf al maar diaken zijn, zei me niet zoveel. Maar het leek me wel wat om wat actiever te zijn in mijn kerk en dat is ook wel gebeurd hoewel het het afgelopen jaar wat passiever was doordat ik ook vond dat ik na 15 jaar eens van baan moest wisselen. Ik ben in september als diaken begonnen heb dingen kunnen doen en organiseren voor de mensen waar ik mee in contact kwam. Wel heeft het me altijd verwonderd hoe versplinterd hulpverlening is en ik vind dat dit eigenlijk veel beter gecoördineerd zou moeten worden. Naar mijn idee en ervaring van de afgelopen jaren zijn er zoveel lieve en meedenkende mensen bij de kerk, de gemeente en via andere kanalen dat eenzaamheid en armoede in de gemeente gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Ik
heb in ieder geval geleerd en bevestigd gezien dat je alleen niet zoveel kunt maar door te informeren, te luisteren en soms gewoon brutaal te vragen veel kunt betekenen voor je medemens. Hierin bleek het een uitdaging om niet te pamperen maar om uit te dagen.

En ik heb veel mensen beter leren kennen. Tijdens de diaconievergaderingen is tijd ingeruimd om lief en leed met elkaar te delen. Ik heb de nodige steun mogen ervaren in momenten dat ik het wat minder positief in zag, ook in het diaconale werk. Het is een team in al die jaren geweest die elkaar steunt en waar we elkaar nooit in de steek laten. Ook dat mag je ervaren als diaken.

De diensten vind ik persoonlijk fijn om te doen. Ook hierbij merk je de eenheid en voor mij vond ik de voorbereiding van het Heilig Avondmaal wel altijd bijzonder en een voorrecht om te doen. Even puzzelen maar op zondagochtend werd er eindelijk wel naar mij geluisterd...ook hierbij merk je altijd weer de eenheid, de bereidheid en de betrokkenheid.
Tuurlijk ben je weleens te druk, kun je er soms weinig bij hebben en heb je weleens geen zin in een vergadering maar ik kan het echt van harte aanbevelen om je actief in te zetten omdat je echt wat mag betekenen voor een ander en er veel van leert. Het is niet spannend, je doet gewoon zoals je bent en je geeft aan wat je goed kunt. Ingewikkeld is het niet. Mijn ervaring is dat het even een drempel van vrees waar je overheen moet.

Nu na bijna 4 jaar is het ook goed om het stokje over te geven. Wie pakt het stokje over? Wijkdiaken, Berend Bakker

Met dit verhaal hopen we dat u enthousiast wordt om diaken voor wijk 4 te worden. Heeft u vragen dan kunt u een email sturen naar diaconie@pgbarneveld.nl, maar ons persoonlijk aanspreken mag natuurlijk altijd. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de gehele diaconie, Rob Schut.

 

Kerkdiensten

 • 28-04 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen

 • 28-04 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Lunteren

 • 05-05 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland