Het jongerendiaconaat krijgt gestalte in Helping Hands, een enthousiaste jongerengroep die zorg voor de naaste in de praktijk brengt.

Voor informatie kan een e-mail gestuurd worden aan: helping-hands@pgbarneveld.nl