Hartelijk dank!

  • Voor de giften die zijn overgemaakt naar de diaconie voor de oogstgroeten
  • Voor uw bijdrage aan de collecte die bestemd was voor de oogstgroeten
  • Voor het inbrengen van fruit op vrijdag 9 november
  • Voor het klaarmaken van de oogsttasjes
  • Voor het bezorgen van de oogstgroet op 11 november of in de week er na
  • Voor het gesprekje dat u heeft gevoerd tijdens het bezoek
  • Voor het enthousiasme waarmee de oogstgroet is ontvangen

De diaconie kijkt terug op een geslaagde oogstgroetactie! Er zijn zo’n 340 groeten bezorgd.

Zonder uw bijdrage was dit veel lastiger om te realiseren.

Heeft u nog een vraag of opmerking, dan graag een berichtje naar oogstgroet@pgbarneveld.nl

Volgend jaar rekenen we weer op uw medewerking, omdat OMZIEN NAAR ELKAAR zo goed is!

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland