Bankrekeninggegevens Solidariteitskas 2018

Geachte heer/mevrouw,

Solidariteit in de Bijbel
Het woord “solidariteit” is slechts één keer te vinden in de Bijbel. Die ene zin is echter zeer krachtig en Veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16).
Dat het woord solidariteit slechts één keer voorkomt in de Bijbel betekent niet dat solidariteit onbelangrijk is.
In de eerste Christelijke gemeenten was er sprake van solidariteit, niet alleen in eigen kring maar ook met andere gemeenten, dichtbij en ver(der) weg.

Ook nu houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in stand door de bijdrage aan de Solidariteitskas.
Gemeenten ondersteunen elkaar zo om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen hun grenzen aan als het niet ontbreekt aan ideeën, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Bij die gemeenten en voor het bovenplaatselijk werk (zoals het pastoraat onder de schippers en de studenten) springt de Solidariteitskas bij.

Voorbeelden
Om te werken aan de vitaliteit van de gemeente ontving de Gereformeerde Kerk Nijeveen een subsidie uit deze kas. Hierdoor werd het mogelijk om samen met een deskundige begeleider aan de vitaliteit van de gemeente te werken. Het resultaat is dat de gemeente een goed perspectief gevonden heeft in de missie en inzet voor het gemeente-zijn.

Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor de gemeenten die vernieuwende ideeën hebben en kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. In dit kader is een bedrag toegezegd voor het realiseren van een klein kerkgebouw (Tiny church) in Almere. Dit gebouwtje moet de huidige plek (een srv-wagen) ontlasten. Door het oprichten
van de Tiny church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. De tienduizend euro van de Solidariteitskas – mede door u opgebracht – maakt dit mogelijk. Dank daarvoor!

Bijdragen
Voor de solidariteit buiten en ook binnen onze gemeente vragen wij, van elk gemeentelid van 18-jaar en ouder, een bedrag van € 10 (een hoger bedrag is uiteraard welkom). Per lid moet € 5 worden afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat, na deze afdracht overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.
Bijvoorbeeld voor activiteiten waarvan de kosten nog niet of niet helemaal gedekt worden uit de inkomsten.
Hierbij kunt u denken aan de Kliederkerk, de Preek van de leek, de FRIS-diensten en andere activiteiten die georganiseerd worden om onze gemeente een levendige uitstraling te geven.

Mogen wij met een beroep op uw solidariteit rekenen op uw bijdrage? Zo helpt u ook mee aan de opbouw en het voortbestaan van onze gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met kerkenraad, of kijk op de website
www.pkn.nl/solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de Kerkenraad en
Het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Noort, scriba College van Kerkrentmeesters.


Hieronder vindt u de benodigde betalingsgegevens

Kerkdiensten

 • 18-11 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Zittende viering
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 18-11 | 15:00 Heilig Avondmaal
  Met kerkradioluisteraars
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 18-11 | 18:30 Avondgebed
  Vooraf catechese
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland